Andre arrangement

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans styrker kunstkritikk med debattmøter under Festspillene i Bergen og tverrfaglige høstseminarer i Oslo.

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans har helt siden 1994 bidratt til å rette et kritisk søkelys på Festspillene i Bergen gjennom offentlige debattmøter. I det årlige debattmøtet under Festspillene i Bergen møtes kritikere og kunstnere til dialog både om Festspillenes profil og målsetting og om deres kulturformidling generelt. Søkelyset rettes også mot konkrete kunstneriske spørsmål knyttet til sentrale produksjoner ved Festspillene. **

Norsk kritikerlags tverrfaglige høstseminarer er et viktig møtested for meningsutvekslingen mellom norske kritikere. Dette har vært et dagsseminar arrangert i Norsk kritikerlags lokaler i Rådhusgata 7 i Oslo. Høsten 2011 ble seminaret avviklet som et todagers seminar på Lysebu i Oslo og vil heretter bli arrangert hvert annet år.

Festspilldebatt

26. mai 2023: Vi tar gamle kulturdebatter om igjen

28. mai 2018: Festspilldebatt: Formidling av klassisk musikk

29. mai 2017: Festspilldebatt: Kritikk av kunst for barn og unge

27. mai 2016: Festspilldebatt: Dans og kritikk: Overskridelse av grenser

7. juni 2015: Festspilldebatt: Kritikk og språk

28. mai 2014: Festspilldebatt: Teatret og den avvikende kroppen

27. mai 2013: Festspilldebatt: Å artikulere musikalske valg

26. mai 2012: Festspilldebatt: Konflikt eller konsensus?

21. mai 2011: Festspilldebatt: Arven etter Arne Nordheim

30. mai 2004: Festspilldebatt: Kulturelt mangfold

Tverrfaglig høstseminar

Norsk kritikerlags tverrfaglige høstseminar 2013 – Kritiske plattformer

Norsk kritikerlags tverrfaglige høstseminar 2011 – Kritikkens retorikk.

Norsk kritikerlags tverrfaglige høstseminar 2009 – Kritikk og nye medier.

Norsk kritikerlags tverrfaglige høstseminar 2005.