Kritikerlaget

Andre arrangement

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans har helt siden 1994 bidratt til å rette et kritisk søkelys på Festspillene i Bergen gjennom offentlige debattmøter. I det årlige debattmøtet under Festspillene i Bergen møtes kritikere og kunstnere til dialog både om Festspillenes profil og målsetting og om deres kulturformidling generelt. Søkelyset rettes også mot konkrete kunstneriske spørsmål knyttet til sentrale produksjoner ved Festspillene. **

Norsk kritikerlags tverrfaglige høstseminarer er et viktig møtested for meningsutvekslingen mellom norske kritikere. Dette har vært et dagsseminar arrangert i Norsk kritikerlags lokaler i Rådhusgata 7 i Oslo. Høsten 2011 ble seminaret avviklet som et todagers seminar på Lysebu i Oslo og vil heretter bli arrangert hvert annet år.