Mottakere av Olav Dalgards og Henrik Rytters kritikarpris

Olav Dalgards kritikarpris ble utdelt første gang i 1981. Prisen deles ut årlig (ikke utdelt mellom 1998–2001) og består av 10 000 kroner og en bronseskulptur av Sivert Donali. Prisen går hvert andre år til en litteraturkritiker og hvert fjerde år til en teater- eller filmkritiker. I 2018 ble minnefondet etter Henrik Rytter innlemmet i prisen, og navnet på prisen er nå Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris

2024: Karen Frøsland Nystøyl (litteratur)

2023: Cathrine Krøger (litteratur)

2021: Jan Askelund (litteratur)

2020: Knut Ove Arntzen (teater)

2019: Ingunn Økland (litteratur)

2018: Kjetil Lismoen (film)

2017: Tom Egil Hverven (litteratur)

2016: Mona Levin (teater)

2015: Turid Larsen (litteratur)

2014: Øyvor Dalan Vik (film)

2013: Espen Søbye (litteratur)

2012: IdaLou Larsen (teater)

2011: Hans H. Skei (litteratur)

2010: Einar Guldvog Staalesen (film)

2009: Marta Norheim (litteratur)

2008: Astrid Sletbakk (teater)

2007: Inger Østenstad (litteratur)

2006: Anne Hoff (film)

2005: Espen Stueland (litteratur)

2004: Therese Bjørneboe (teater)

2003: Henning Hagerup (litteratur)

2002: Kalle Løchen (film)

1997: Steinar Sivertsen (litteratur)

1996: Bengt Calmeyer (teater)

1995: Karin Moe (litteratur)

1994: Thor Ellingsen (film)

1992: Simen Skjønsberg (litteratur)

1991: Martin Nordvik (teater)

1990: Eiliv Eide (litteratur)

1989: Per Haddal (film)

1988: Eilif Straume (litteratur)

1987: Jo Ørjasæter (teater)

1986: Thor Sørheim (litteratur)

1985: Elsa Brita Marcussen (film)

1984: Steinar Sivertsen (litteratur)

1982: Odd-Stein Andersen (teater)

1981: Odd Solumsmoen (litteratur)