Kritikerlaget

Mottakere av Olav Dalgards kritikarpris

Denne prisen ble utdelt første gang i 1981. Den deles ut årlig (ikke utdelt mellom 1998–2001) og består av 10 000 kroner og en bronseskulptur av Sivert Donali. Prisen går annethvert år til en litteraturkritiker og hvert fjerde år til en teater- eller filmkritiker. I 2018 ble minnefondet etter Henrik Rytter innlemmet i prisen, og navnet på prisen er nå Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris. Følgende kritikere har mottatt prisen:

2020: Knut Ove Arntzen

2019: Ingunn Økland

2018: Kjetil Lismoen

2017: Tom Egil Hverven

2016: Mona Levin (teater)

2015: Turid Larsen (litteratur)

2014: Øyvor Dalan Vik

2013: Espen Søbye (litteratur)

2012: IdaLou Larsen (teater)

2011: Hans H. Skei (litteratur)

2010: Einar Guldvog Staalesen (film)

2009: Marta Norheim (litteratur)

2008: Astrid Sletbakk (teater)

2007: Inger Østenstad (litteratur)

2006: Anne Hoff (film)

2005: Espen Stueland (litteratur)

2004: Therese Bjørneboe (teater)

2003: Henning Hagerup (litteratur)

2002: Kalle Løchen (film)

1997: Steinar Sivertsen (litteratur)

1996: Bengt Calmeyer (teater)

1995: Karin Moe (litteratur)

1994: Thor Ellingsen (film)

1992: Simen Skjønsberg (litteratur)

1991: Martin Nordvik (teater)

1990: Eiliv Eide (litteratur)

1989: Per Haddal (film)

1988: Eilif Straume (litteratur)

1987: Jo Ørjasæter (teater)

1986: Thor Sørheim (litteratur)

1985: Elsa Brita Marcussen (film)

1984: Steinar Sivertsen (litteratur)

1982: Odd-Stein Andersen (teater)

1981: Odd Solumsmoen (litteratur)