Kunstkritikerprisen

Seksjon for kunst delte i april 2009 for første gang ut Kunstkritikerprisen. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av Seksjon for kunsts medlemmer. Den endelige juryeringen foretas av arbeidsutvalget for Norsk kritikerlags seksjon for kunst.

Se statutter for Kunstkritikerprisen.