Kritikerlaget

Kunstkritikerprisen

Seksjon for kunst delte i april 2009 for første gang ut Kunstkritikerprisen. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av Seksjon for kunsts medlemmer. Den endelige juryeringen foretas av arbeidsutvalget for Norsk kritikerlags seksjon for kunst.

Se statutter for Kunstkritikerprisen.

2022 Kunstkritikerprisen ble tildelt Munchmuseet og kuratorene Lars Toft-Eriksen og Emil Leith Meilvang for utstillingen I villskapens øye

2021 Kunstkritikerprisen ble tildelt Børre Sæthres utstilling The Sound of the Atom Splitting på Nitja senter for samtidskunst

2020 Kunstkritikerprisen ble tildelt Joar Nango og Bergen Kunsthall for Festspillutstillingen 2020

2019 Kunstkritikerprisen ble tildelt Lofoten internasjonale kunstfestival

2018 Kunstkritikerprisen ble tildelt Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst, ved kurator Natalie Hope O’Donnell

2017 Kunstkritikerprisen ble tildelt RiddoDuottarMuseat (RDM) og Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), for museumsperformancen Sámi Dáiddamusea.

2016 Kunstkritikerprisen ble tildelt Nasjonalmuseet, avd. Museet for samtidskunst ved kurator Ingvild Krogvig, for utstillingen Stille revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet.

2015 Kunstkritikerprisen ble tildelt Kari Brandtzæg, kurator for utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014.

2014 Kunstkritikerprisen går til Nordnorsk Kunstmuseum for utstillingen Peder Balke Visjon og Revolusjon

2013 Kunstkritikerprisen går til utstillingen Munch 150

2012 Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3,14 for samarbeidet om to utstillinger med kinesisk samtidskunst: «Real Life Stories» (4. oktober 2012 – 3. februar 2013, Kunstmuseene i Bergen) og «Skin, Flesh and Bone»

2011 Per Inge Bjørlo for Bjørlos store retrospektive utstilling på Henie-Onstad Kunstsenter 20. oktober 2011–26. februar 2012.

2010 Henie Onstad Kunstsenter for fremragende kvalitet og bredde.

2009 Michael Elmgreen og Ingar Dragset for kurateringen av utstillingen The Collectors i den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen.

2008 Bergen Kunsthall og Landmark ved Solveig Øvstebø for fremragende arbeid i året som har gått.