Mottakere av kritikerprisen for beste oversettelse

Kritikerprisen for beste oversettelse har vært delt ut siden 2003. Prisvinneren er valgt av en jury bestående av tre medlemmer. Juryen velges av årsmøtet i Seksjon for litteratur.