Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Satser for kritikk

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2017
Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr 4 500

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr 7 500

3) Essay kr 9 800

4) Paneldebatt deltakelse kr 2 300

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier kr 3 900

6) Kåseri kr 4 300

7) Foredrag (originalt) kr 7 900

8) Foredrag (gjenbruk) kr 4 300

Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–8 er identiske med Norsk Forfattersentrums satser.