Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Satser for kritikk

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2017
Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr 4 500

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr 7 500

3) Essay kr 9 800

4) Paneldebatt deltakelse kr 2 300

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier kr 3 900

6) Kåseri kr 4 300

7) Foredrag (originalt) kr 7 900

8) Foredrag (gjenbruk) kr 4 300

Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–8 er identiske med Norsk Forfattersentrums satser.