Kritikerlaget

Eget foretak?

Mange kritikere er frilansere, og har bruk for et enkeltmannsforetak.

Det er enkelt, og gratis, å opprette foretaket, som er det samme som å være selvstendig næringsdrivende.

Enkeltmannsforetaket registrerer du via Altinn.

Navnet på foretaket må inneholde etternavnet ditt.

Har du et enkeltmannsforetak som går i overskudd vil Skatteetaten etter hvert kreve forskuddsskatt basert på inntekten din. Informasjon om forskuddskatt finner du hos skatteetaten.no.

Nettsiden til Norske barne- og ungdomsbokforfattere har en god oversikt over sosiale rettigheter, plikter og goder knyttet til det å ha enkeltpersonforetak.

Som selvstendig næringsdrivende bør du også vurdere å forsikre deg hos NAV. Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har rett til sykepenger med 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt.

Det finnes flere nyttige steder for tips om hvordan dette virker.

Otto Risanger har en nettside med mye informasjon. Her finner man også bøker som handler spesifikt om ulike problemstillinger, for eksempel Enkeltpersonforetak og skatt.