Kritikerlaget

Medlemsfordeler

Som medlem av Kritikerlaget blir du del av et faglig fellesskap samtidig som du støtter opp om og kan påvirke arbeidet for å bedre kritikkens vilkår.

Hvert år arrangerer Kritikerlaget årsmøte i Oslo og et to dagers kritikerseminar for litteraturkritikk i forbindelse med Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Det arrangeres også hvert år et debattmøte under Festspillene i Bergen. Annethvert år arrangeres et tverrfaglig høstseminar. I tillegg arrangerer seksjonenes arbeidsutvalg en rekke kritikersalonger i løpet av året. Dette er verdifulle anledninger til å diskutere faglige og politiske problemstillinger knyttet til virket som kritiker, og til å bli kjent med andre kritikere.

Andre medlemsfordeler:

• Gratis adgang til Nasjonalmuseet og MUNCH ved fremvisning av medlemskort.
• Medlemmer i Seksjon for teater, musikk og dans kan få NTOs scenekort.
• Tilgang til leseloftet på Litteraturhuset i Oslo, og mulighet for å søke om kontorplass samme sted
• Informasjon om aktuelle seminarer, stipendordninger og liknende.