Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Samtale om kritikk og språk i Bergen

Hvem snakker kritikkene til? Hva forutsetter de at leserne vet? Seksjon for teater, musikk og dans tar diskusjonen på Litteraturhuset i Bergen.

Om litteraturkritikk i Dagbladet

Kritikerlaget 21. april 2015 LitteraturDebatt

Fredrik Wandrup forsøker i Dagbladet den 18.april å sirkle inn hva som er forskjellen på en kritiker og en anmelder. Kritikken har vært i krise siden tidenes morgen, hevdes det, blant annet.

Hva kommer ut av de nye kritikerstipendene? Morgenbladet med kritikk som tema.

Kritikerlaget 27. mars 2015 MusikkLitteraturDebattKunst

Morgenbladet tar i dagens utgave diskusjonen om hva slags kritikk som bør komme ut av regjeringens åtte nye arbeidsstipender til kritikere og Fritt Ords ti årlige kritikerstipender.

Sakprosakritikk i Norden

Kritikerlaget 11. februar 2015 LitteraturKritikersalongDebatt

PROSALONG
Onsdag 18. februar
Hva skjer med kritikken når papiravisene er under press og den litterære offentligheten fragmenteres?

Frustrasjon over litteraturkritikken

Kritikerlaget 19. desember 2014 YtringerLitteraturDebatt

Leder for arbeidsutvalget, seksjon for litteratur i Norsk kritikerlag, Henrik Keyser Pedersen, intervjues i VG om utvelgelsesprosesser knyttet til litteraturanmeldelser.