Kritikerlaget

Ida Habbestad gjenvalgt som leder for Norsk kritikerlag

Kritikerlaget 11. april 2015 Leder
Ida habbestad

Vi gratulerer! Hele pressemelding finner du her.

Frilans img 1730

Videre kartlegging nødvendig

Kritikerlaget 15. april 2014 Leder

– Kartlegging av frilansernes vilkår er viktig. Vi må ha tall på bordet både i forhandlinger og politisk arbeid, sa Ida Habbestad under Frilansjournalistenes åpne møte om Frilansinitiativets rapport.

Dette syntes det å være stor enighet om blant de fremmøtte, og det ble også ytret ønske om å se lønnsbetingelser opp mot hvor mye av mediebedriftenes verdiskapning frilanserne står for.

Lederens tale til årsmøtet

Kritikerlaget 09. april 2014 Leder
Img 0342

Kulturutredningen peker ut retninger for kulturpolitikken, men nevner ikke kritikken. Ved starten av forrige periode spurte vi oss hvorfor et dokument som introduserer begrepet ytringskultur og ønsker at vi skal snakke om kunstnerisk kvalitet, ikke viser til kritikerne, som nettopp forsøker å formulere seg omkring kvalitetene i et kunstnerisk innhold. Slike spørsmål bør være med når vi både som enkeltkritikere og lag jobber for at en mangfoldig, flerstemt kritikk fremdeles får være en av pilarene i den demokratiske samtalen — og når vi jobber for at de som utfører denne oppgaven har gode arbeidsvilkår, sa Kritikerlagets leder Ida Habbestad i sin tale til årsmøtet 5. april.

Økonomi viktigst for det frie feltet

Kritikerlaget 18. mars 2014 Leder
Habbestad

Tenketanken TeaterTanken har spurt flere aktører i kulturlivet hvordan Regjeringen i praksis kan følge opp sin eget utsagn om at det frie feltet og frilanserne skal styrkes. Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag, og Dag Solhjell, leder av arbeidsutvalget for Kritikerlagets kunstseksjon, peker begge på bedre finansiering som det viktigste.

Frilansinitiativet i Klassekampen

Kritikerlaget 26. november 2013 Leder

– Frilansernes vilkår er en vedvarende krevende situasjon som med jevne mellomrom har blitt belyst, men der lite skjer. Nå vil vi kartlegge frilansøkonomien og ut fra det formulere konkrete tiltak som vi håper kan bedre situasjonen, sier Kritikerlagets leder Ida Habbestad i et stort oppslag om Frilansinitativet i Klassekampen idag.