Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Problematisk økonomi

Kritikerlaget 30. juni 2020 Ytringer

I en kronikk i E24 retter Heidi Bale Amundsen et kritisk blikk mot den siste ukens nyheter om Subjekt.

Om fremsnakkingstyranni og krenkelsesangst

Kritikerlaget 22. juni 2020 Ytringer
Maud hol

Jon Rognlien, nestleder i Norsk kritikerlag, skriver om sviktende rolleforståelse blant forlagstopper.

Arkivfoto  andrea gjestvang

Permanent underklasse?

Kritikerlaget 11. mai 2020 Ytringer

Marte Vike Arnesen og Ingerid Jordal tar til orde for at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende ikke treffer godt nok.

1 mai foto aleksander nordahl

En 1. mai-hilsen

Kritikerlaget 02. mai 2020 Ytringer

På vegne av frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kommer Heidi Bale Amundsen (leder i Norsk Kritikerlag), Hans Ole Rian (leder i Creo – forbundet for kunst og kultur) og Lisbet Jære (leder i NJ Frilans) med en 1.mai-appell.

APPELL TIL MYNDIGHETENE

Kritikerlaget 13. mars 2020 Ytringer

Norsk kritikerlag og NJ Frilans tar til orde for system og økonomiske tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå opplever å miste oppdrag.