Kritikerlaget

Høringsinnspill til budsjetthøring om Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024

Kritikerlaget 24. oktober 2023 Ytringer
Preben jordal foto–web

Fredag 20. oktober 2023 deltok Preben Jordal, styreleder i Norsk Kritikerlag, på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

NRK-kritikere ønsker ikke terningkast

Kritikerlaget 19. september 2023 Ytringer
Pexels fabian reitmeier 707837

I juni ble det klart at NRK skal ha terningkast også på litteratur-, teater- og kunstanmeldelser. Siden mange av NRKs faste kritikere er medlemmer av Kritikerlaget og siden dette i stor grad er en sak som angår kritikkens utvikling, publiserer vi her et innlegg skrevet av NRKs kritikere om statskanalens innføring av terningkast i anmeldelser.

Sommerbrev

Kritikerlaget 04. juli 2023 Ytringer
Preben jordal foto–web

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal oppsummerer årets første halvår i et sommerbrev til medlemmene.

Et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk

Kritikerlaget 05. mai 2023 Ytringer
Storting spring 2016

Norsk kritikerlag i samarbeid med Norsk tidsskriftforening og Tekstallianse tar til orde for innspill til statsbudsjettet 2024 på fagområdet Tidsskrift og kritikk.

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen

Kritikerlaget 25. oktober 2022 Ytringer
Preben jordal foto–web

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal var til stede under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen 25. oktober 2022. Les innlegget her.