Kritikerlaget

Norsk kritikerlags høringsuttalelse til Meld. St. 22 (2022–2023) «Kunstnarkår»

Kritikerlaget 15. desember 2023 Ytringer
Stortinget, oslo, norway

Torsdag 14. desember 2023 var det muntlig høring i Familie- og kulturkomiteen om stortingsmeldingen «Kunstnarkår». Styreleder i Kritikerlaget Preben Jordal uttrykte bekymring på vegne av kritikerstanden. Innspillet kan leses i sin helhet her.

Halvert kritikk

Kritikerlaget 12. desember 2023 Ytringer
Preben jordal foto–web

Preben Jordal, styrelder i Kritikerlag, uttaler seg i Morgenbladet om dagens situasjon for kritikken.

Høringsinnspill til budsjetthøring om Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024

Kritikerlaget 24. oktober 2023 Ytringer
Preben jordal foto–web

Fredag 20. oktober 2023 deltok Preben Jordal, styreleder i Norsk Kritikerlag, på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

NRK-kritikere ønsker ikke terningkast

Kritikerlaget 19. september 2023 Ytringer
Pexels fabian reitmeier 707837

I juni ble det klart at NRK skal ha terningkast også på litteratur-, teater- og kunstanmeldelser. Siden mange av NRKs faste kritikere er medlemmer av Kritikerlaget og siden dette i stor grad er en sak som angår kritikkens utvikling, publiserer vi her et innlegg skrevet av NRKs kritikere om statskanalens innføring av terningkast i anmeldelser.

Sommerbrev

Kritikerlaget 04. juli 2023 Ytringer
Preben jordal foto–web

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal oppsummerer årets første halvår i et sommerbrev til medlemmene.