Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

June, 2009

Kritikken i en krisetid

IdaLou Larsen 30. juni 2009 Referater

Den seriøse kritikken får stadig mindre plass i dagspressen, og Kritikerlagets medlemmer er bekymret. Men Dagbladets sjefredaktør er optimist på kritikkens vegne, og er opptatt av å sidestille nett- og papiravis.