Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

December, 2023

Norsk kritikerlags høringsuttalelse til Meld. St. 22 (2022–2023) «Kunstnarkår»

Kritikerlaget 15. desember 2023 YtringerNyheter

Torsdag 14. desember 2023 var det muntlig høring i Familie- og kulturkomiteen om stortingsmeldingen «Kunstnarkår». Styreleder i Kritikerlaget Preben Jordal uttrykte bekymring på vegne av kritikerstanden. Innspillet kan leses i sin helhet her.

Halvert kritikk

Kritikerlaget 12. desember 2023 YtringerNyheter

Preben Jordal, styrelder i Kritikerlag, uttaler seg i Morgenbladet om dagens situasjon for kritikken.

Opptak fra Kritikerlagets jubileumsseminar

Lørdag 25. november 2023 ble Kritikerlagets jubileumsseminar arrangert. Se opptak fra den innholdsrike dagen her.