Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

September, 2014

Teaterkritikerprisen 2013/14

Kritikerlaget 25. september 2014 PriserTeater

Årets teaterkritikerpris går til Cecilie Løveid(tekst) og Jon Tombre(regi) for “Visning”, Nationaltheateret. Vi gratulerer!

Årets kritikk

Kritikerlaget 25. september 2014 PriserDansFestspilleneMusikkTeater

Årets kritikk 2013/2014, som deles ut for aller første gang, går til Ine Therese Berg for teksten «Teater mellom to permer», Morgenbladet 14.- 20.februar 2014. Vi gratulerer!

Dansekritikerprisen 2013/14

Kritikerlaget 25. september 2014 PriserDans

Årets dansekritikerpris går til koreograf Ingri Fiksdal og scenograf Signe Becker for Hoods, Black Box Teater. Vi gratulerer!

Musikkritikerprisen 2013/14

Kritikerlaget 25. september 2014 PriserMusikk

Årets musikkritikerpris går til Eir Inderhaug for dobbeltrollen Gepopo/Venus i Le Grand Macabre, DNO&B. Vi gratulerer!

Debatt omkring Teaterkritikerprisen

Kritikerlaget 24. september 2014 PriserTeaterDebatt

Leder i Norsk kritikerlag, Ida Habbestad, og leder i AU, seksjon for teater, musikk og dans, Hild Borchgrevink har i dagens Klassekampen et leserinnlegg med tittel “Uavhengighetens pris”. Leserinnlegget baserer seg på en sak som sto på trykk i Klassekampen den 22.september.

Høstens stipendutlysninger

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

Oversikt over stipendutlysninger for kritikere som er virksomme i Norge. Søknadsfrist 16. oktober 2014. Søknader til Statens kunstnerstipend skal sendes inn elektronisk.

Stipend for sakprosakritikk

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

Presis kritikk er en viktig faktor i utviklingen av gode fagmiljøer. God sakprosa har krav på kvalifisert og dyptpløyende tilbakemelding. For å være med og utvikle dette, utlyser herved Norsk kritikerlag ett stipend for sakprosakritikk på 100 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

Arbeidsstipend for kritikere

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

En av kritikkens viktigste funksjoner er å synliggjøre hvordan det som skapes av kunst og kultur griper inn i vår måte å tenke på. Slik er kritikk et kulturuttrykk i seg selv, med en klar politisk funksjon og formidlingsverdi. For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 190 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

Norsk kritikerlags reisestipend

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere.

Tommy Olsson tar bladet fra munnen

Kritikerlaget 04. september 2014 Kunst

“Det skal ikke være på denne måten, og etter alle disse årene har jeg endelig skjønt at det er min plikt å si fra”, skriver kunstkritiker Tommy Olsson i et både morsomt og dønn alvorlig essay i Klassekampen onsdag 3. september.

Nominerte til kritikerprisene for teater, musikk og dans 2013-2014

Kritikerlaget 02. september 2014 DansMusikkPriserTeater

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en teaterkritikerpris, en musikkritikerpris og en dansekritikerpris. Prisene gis for «å hedre en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon», kåret av landets samlede kritikerstand. I år deles det for første gang også ut en pris til en kritiker for Årets kritikk.