Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

September, 2011

Musikkritikerprisen til Truls Mørk og Håvard Gimse

Kritikerlaget 29. september 2011 PriserMusikk

Musikkritikerprisen 2010/2011 tildeles Truls Mørk og Håvard Gimse for fremføringene av Ludwig van Beethovens musikk for cello og klaver, Festspillene i Bergen 2011.

Dansekritikerprisen til Kristian Ruutu

Kritikerlaget 29. september 2011 PriserDans

Dansekritikerprisen 2010/2011 tildeles Kristian Ruutu for rollen som Mercutio i Romeo og Julie, Den Norske Opera & Ballett.

Teaterkritikerprisen til Heidi Gjermundsen Broch

Kritikerlaget 29. september 2011 PriserTeater

Teaterkritikerprisen 2010/2011 tildeles Heidi Gjermundsen Broch for rollen som Diana i Next to Normal, Det Norske Teatret

Kritikersalong: Ny trend i nordisk novellekunst?

Kritikerlaget 28. september 2011 LitteraturDebattKritikersalong

Både norske og danske noveller er fortsatt i all hovedsak preget av psykologisk realisme, ifølge kritikerne Lars Bukdahl og Kaja Schjerven Mollerin. Det finnes en god del fabulerende innslag, men fortsatt befinner de fleste novellene seg i et relativt snevert sjangerrom, det blir mange ”tårer i øyekroken”.

Kritikersalong: Samtid i samtidsmusikken

Kritikerlaget 26. september 2011 MusikkDebattKritikersalong

I anledning Ultimafestivalen inviterte Norsk kritikerlag til kritikersalong. Vi spurte om samtidsmusikken kan gjenspeile sin egen samtid. Komponist Luca Francesconi, filosof Arild Pedersen, komponist Alwynne Pritchard og pianist og dirigent Mario Formenti diskuterte.

Kritikersalong: «Provokasjonen Odd Nerdrum»

Kritikerlaget 21. september 2011 DebattKunstKritikersalong

Er det slik at Nerdrum blir forfulgt av kritikere og kuratorer (og nå av rettssystemet), og i så fall hvorfor? Debatten vil komme inn på Nerdrums rolle og resepsjon historisk og i samtiden.

Kritikerpils

Kritikerlaget 19. september 2011 Litteratur

Ingen trenger lenger å komme alene til Kritikersalong.

Stipend fra Norsk kritikerlag 2012

Kritikerlaget 11. september 2011 Utlysninger

Norsk kritikerlag utlyser tre ulike stipend, alle med søknadsfrist 15. oktober, og inviterer kritikere som er virksomme i Norge til å søke. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Statens kunstnerstipend 2012

Kritikerlaget 11. september 2011 Utlysninger

15. oktober er søknadsfrist for Statens kunstnerstipend 2012. Kritikere kan søke både arbeidsstipend og diversestipend.

Arbeidsstipend for kritikere

Kritikerlaget 11. september 2011 Utlysninger

For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 150 000 kroner og ett på 75 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

Stipend for sakprosakritikk

Kritikerlaget 11. september 2011 Utlysninger

Presis kritikk er en viktig faktor i utviklingen av gode fagmiljøer. God sakprosa har krav på kvalifisert og dyptpløyende tilbakemelding. For å være med og utvikle dette, utlyser herved Norsk kritikerlag ett stipend for sakprosakritikk på 80 000 kr for aktive kritikere, virksomme i Norge.

Norsk kritikerlags reisestipend

Kritikerlaget 11. september 2011 Utlysninger

Med forbehold om styrets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Seminar om Ungdommens kritikerpris

Kritikerlaget 05. september 2011 PriserLitteraturDebatt

Foreningen !les inviterer kritikere, lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere til et seminar om Ungdommens kritikerpris på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret vil samle erfaringer fra kritikerarbeidet som er gjort i klasserommene i forbindelse med prisen, og inspirere kritikere, lærere og litteraturformidlere til å møte elever for å etablere litterære diskusjoner.

Oslo kulturnatt i Rådhusgata 7

Kritikerlaget 05. september 2011

Rådhusgata 7, Forfatternes Hus, ble bygget i 1647. Huset er blant de eldste i byen og er selvfølgelig fredet. Her finner du alle de skjønnlitterære skribentorganisasjonene – og Norsk kritikerlag. Vi leier av Oslo kommune, og for å vise byen hvor stolte vi er av huset og den aktiviteten vi representerer, åpner vi dørene for publikum i anledning Oslo kulturnatt.

Kritikkverdig kunsthåndverk # 2

Kritikerlaget 05. september 2011 DebattKunstKritikersalong

Ser vi en vending mot det håndverksmessige som kan aktualisere representasjon av kunsthåndverket i kunstkritikken? Hva har kunstkritikkens tilsynelatende økende fokus på håndverk som strategi å si for fagfeltet kunsthåndverk? Og hvordan møtes denne utviklingen av kritikere?