Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

June, 2013

Kritikersalong: Finnes norsk samtidsdans?

Kritikerlaget 27. juni 2013 DansDebattKritikersalong

Dansekritikken i Norge er i ferd med å smuldre opp. Det finnes nærmest ingen avis som gir spalteplass til dansekunsten fra et kritisk ståsted, og i et slikt medieklima mangler vi vesentlige komponenter for å forstå hva norsk dansekunst av i dag er. Kritikeren spiller en sentral rolle i å utvikle denne forståelsen. Det finnes et mangfold av norske koreografer og dansere, men kan vi snakke om at norsk dans har en egen kunstnerisk identitet? Hva mer enn kunstnernes nasjonalitet er det som gjør at deres arbeid med dans er ”norsk”? I panelet inviteres fire dansekritikere, dansevitere og dansekunstnere.

Kritikersalong: Lera Auerbach og det utøvende

Kritikerlaget 27. juni 2013 MusikkDebattKritikersalong

Festivalkomponist Lera Auerbach virker både som utøver og komponist. Spiller det noen rolle at en komponist også er utøver? Hvordan kan en musikkritiker bruke utøvererfaring når hun lytter til og skriver om musikk? Med utgangspunkt i Lera Auerbachs musikk inviterer Norsk kritikerlag komponist Ståle Kleiberg og Annabel Guaita, pianist og kritiker i Bergens Tidende, til å dele sine erfaringer om hva musikalsk praksis betyr i deres arbeid.

Å artikulere musikalske valg

Årets debattmøte under Festspillene i Bergen tematiserte fortolkerens betydning. I panelet satt Anabel Guaita, Ingrid Eriksen Hagen og Emil Bernhardt. Her følger et sammendrag av samtalen mellom dem.

Konferanse om litteraturkritikk

Kritikerlaget 13. juni 2013 LitteraturSeminarerNyheter

Medlemmer av Norsk kritikerlag inviteres til å melde seg på seminaret «Changing Functions of Criticism» som arrangeres ved Universitetet i Oslo i august.

Paneldebatt om «Kritisk ansvar»

Merete Røsvik Granlund 05. juni 2013 DebattLitteraturSeminarerReferater

Debatten som skulle oppsummere Kritikerseminaret 2013 var preget av enighet om at folkeopplysning og ideologikritikk er viktig. Flere ytret ønske om tydelighet fra kritikerens side, mens tanker om polarisert kritikk og generasjonsstrid ikke så ut til å vekke gjenklang verken i panelet eller blant publikum. Les referat fra debatten her.

Utidsmessig kontinuitet – Vagant som litteraturkritisk arnested

Kritikerlaget 05. juni 2013 LitteraturSeminarer

«Vi ønsker å være et barometer på et samfunn i forandring, samtidig som vi undres over hvorfor norsk samtidslitteratur ikke oftere går inn i vår tids utfordringer. Der det er idékamp bør det også være strid i litteraturkritikken – hvis ikke spiller litteraturen seg ut på sidelinja. Her er vi stolte av å plassere oss i tradisjonen fra Georg Brandes.»

Les sammendrag av Audun Lindholms foredrag ved Kritikerseminaret 2013.

Motideologi och nya skrivsätt

Kritikerlaget 05. juni 2013 LitteraturSeminarer

«Jag och vi alla måste lära oss att skriva på nya sätt, med en mycket större uppsättning av kritiska former. Detta handlar inte bara om kritikens överlevnad på egna villkor i överflödande, allt snabbare mediatoper, utan mer konkret om uppdraget att vara motideologisk och skildra det som hamnat utanför, och att folkbildande lära andra att se konstverk och kritiska analyser som att de handlar om vad som hamnat vid sidan av. Att med konstnärliga medel ge representation åt det orepresenterade.»

Les John Swedenmarks foredrag fra Kritikerseminaret 2013 samt diktet QUIZ som han har sendt Kritikerlaget i ettertid.

En åpen kritikk

Kritikerlaget 05. juni 2013 LitteraturSeminarer

«I møte med kunstneriske uttrykk er det ikke nødvendigvis sånn at strid, konflikt og høy temperatur skaper en bedre, klokere, dypere samtale. Jeg tror et høyt konfliktnivå like ofte skaper mindre fleksibilitet, flere misforståelser, mer utstuderthet, mindre rom for overraskelser, spontanitet. Og jeg tror at det som gjerne skjer i et slikt klima, er at man ender opp med å bruke mer tid på å forsvare en posisjon, enn å åpne opp et felt.»

Les Kaja Schjerven Mollerins åpningsforedrag som ble holdt ved Kritikerseminaret 2013.

Rapport frå Kritikerseminaret 2013

Merete Røsvik Granlund 04. juni 2013 LitteraturReferaterSeminarer

Kritikerseminaret 2013 gjekk av stabelen 30. og 31. mai under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og hadde temaet «Kritisk ansvar». Her følgjer samandrag av Espen Stuelands samtale med Margunn Vikingstad og Tone Selboes føredrag om Camilla Collett.

Reaksjoner etter debattmøte

Kritikerlaget 04. juni 2013 MusikkDebattFestspillene

«En ubegripelig intern diskusjon», kaller journalist Kristin Aalen Norsk kritikerlags debattmøte om fremføringen av klassiske verker under Festspillene i Bergen. Musiker og musikkritiker Sjur Haga Bringeland spør tilbake om det ikke nettopp er musikkritikerens rolle å forstå seg på musikk og være kritisk?