Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

October, 2010

Kritikersalong om blogging og sosiale medier

Kritikerlaget 27. oktober 2010 LitteraturReferaterDebatt

Da litteraturseksjonen arrangerte Kritikersalong om blogging og sosiale medier mandag 25. oktober 2010, handlet debatten paneldeltakerne imellom til dels om de ulike arbeidsbetingelsene for amatører og profesjonelle anmeldere, men i stor grad også om de problematiske økonomiske grunnbetingelsene for kulturanmeldelser og kulturkritikk. Arrangementet ble avholdt i Kjelleren på Litteraturhuset, med et panel bestående av Anne Schäffer, Norsk kritikerlags leder, Sven Ove Bakke, anmeldelsesansvarlig i Dagbladet, og bokbloggerne Kristin Storrusten og Julie Brannfjell. Ordstyrer var Jan Grue, og det var rundt 40 oppmøtte tilhørere.

Kritikersalong om lettleste bøker

Mariann Enge 25. oktober 2010 LitteraturReferaterDebatt

– Dårlig teknisk leseevne er ikke det samme som manglende innlevelsesevne eller manglende lesetrening, sa Anne Marit Godal, daglig leder i Leser søker bok, da litteraturseksjonen onsdag 29. september arrangerte en kritikersalong i samarbeid med foreningen. Et publikum på rundt 20 møtte opp for å høre Cathrine Krøger, kritiker i Dagbladet, Steffen Sørum, forfatter og forlagsredaktør, og Anne Marit Godal, daglig leder i Leser søker bok, diskutere lettleste bøker. Ordstyrer var Anne Cathrine Straume, kritiker i NRK P2.

Kritikersalong 21. oktober avlyst

Kritikerlaget 21. oktober 2010

Kritikersalongen Kritikkverdig kunsthåndverk i dag 21.oktober er dessverre avlyst på grunn av sykdom. Salongen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt i høst.

Grete Pedersens tale ved tildelingen av Musikkritikerprisen 2009/2010

Kritikerlaget 18. oktober 2010 PriserMusikk

- Dere har som kritikerstand et sympatisk trekk; til forskjell fra de fleste andre i kulturlivet, skal dere ikke selge noe som helst, dere skal bare dele det dere har opplevd i møtet med et kunstnerisk uttrykk. I dette møtet kan vi bli minnet på hvorfor vi valgte å bruke våre liv på dette, og hva vi vil med det vi gjør, sa Grete Pedersen i sin tale da hun ble tildelt Musikkritikerprisen 2009/2010 på Litteraturhuset i Oslo 30. september. Vi bringer her talen i sin helhet.

Utlysning av stipend til nordiske kunstkritikere

Kritikerlaget 17. oktober 2010 KunstUtlysninger

Svenska kulturfonden ( i Finland) utlyser et spesialstipend som kan søkes av kunstkritikere som er virksomme i de nordiske landene, uavhengig av språk. Betingelsen er at man skriver om finsk eller nordisk kunst. Søknadsfrist er 3. november 2011.

Kritikersalong: Kritikkverdig kunsthåndverk

Kritikerlaget 17. oktober 2010 DebattKunst

På linje med blant annet arkitektur- og designkritikk, anses ikke kunsthåndverkanmeldelser verdige spalteplass. Hvem svikter? Det er spørsmålet når kunstseksjonen i Norsk kritikerlag arrangerer Kritikersalong i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere, 21. oktober kl. 17.30–19.00 på Kunstindustrimuseet, St. Olavs gt. 1 i Oslo

I panelet sitter blant andre kritikerne Mona Gjessing og Lars Elton. Christer Dynna, redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk, er ordstyrer.

Norsk kritikerlag/Norsk Journalistlags kringkastingsstipend

Kritikerlaget 15. oktober 2010 Utlysninger

Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag utlyser i fellesskap to stipend til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke.

Søknadsfrist 15. november 2010.

Det kan søkes om reisestipend på 20 000 kr eller arbeidsstipend på 17 500 kr. Det kreves ikke medlemskap i lagene. Søknadsskjema kan lastes ned her.

Stipend 2011: Husk søknadsfristen 15. oktober!

Kritikerlaget 12. oktober 2010 Utlysninger

Fredag 15. oktober er søknadsfrist både for stipend fra Norsk kritikerlag og for Statens kunstnerstipend. Husk å lese utlysningstekstene nøye. Søknadene må være faglig begrunnet og sannsynliggjøre at kritikervirksomheten vil dra nytte av stipendet.

Stipend fra Norsk kritikerlag 2011 – se informasjon om de tre ulike stipendene; reisestipend, stipend for sakprosakritikk og arbeidsstipend.

Statens kunstnerstipend 2011 – se søknadsskjema og informasjon på www.kunstnerstipend.no

Kjøss mæ! Endelig er nøstologien her

Mariann Enge 04. oktober 2010 Litteratur

Kritiker og oversetter Nøste Kendzior (1950-2006) var helt fra begynnelsen av 90-tallet sterkt engasjert i Kritikerlagets arbeid. Først satt hun i styret i det som den gangen het Norsk litteraturkritikerlag fra 1990 til 1994, og siden var hun fra 1998 til 2006 medlem av arbeidsutvalget til litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag. Hun ble også hedret av Norsk kritikerlag da hun i 2000 ble hun tildelt prisen Årets litteraturkritiker.

Nøstes død var ikke bare et stort tap for hennes nærmeste, men også for den norske litterære offentligheten. AU litteratur tok derfor initiativ til å få utgitt en antologi med et utvalg av hennes artikler. Takket være godt samarbeid med forlaget Bokvennen og antologiens redaktør Kjell Olaf Jensen, er boken – en nøstologi – nå i salg. I forordet til Kjøss mæ! Tekster av Nøste Kendzior, skriver Kjell Olaf Jensen blant annet dette:

Nøste gjemte seg aldri, det er ikke noe distansert eller nøytralt over hennes verk, enten det er snakk om kåserier, anmeldelser, essays eller skjønnlitteratur. Derfor er det så lett å se og høre henne når man leser tekstene, derfor føles det ikke som om hun er borte. I hvert fall ikke langt borte: Hun er her. På hver side.

Vi gleder oss over at antologien har blitt en realitet og anbefaler sterkt denne boken, som høyskolelektor og tidligere kritiker Magne Lindholm tidligere denne måneden karakteriserte som «en lærebok i kritikk, en av de beste på norsk» da han deltok i en kritikersalong i forbindelse med utgivelsen.

Medlemmer av Norsk kritikerlag kan kjøpe boken til spesialpris fra forlaget Bokvennen, se vedlagt pdf.

Kritikersalong: Hvor personlig bør en litteraturkritiker være?

Mariann Enge 04. oktober 2010 LitteraturReferaterDebatt

- Uten personen er ikke verket fremkalt, det er møtet mellom teksten og leseren som er det sentrale, og det var noe Nøste Kendzior i sin kritikervirksomhet var god på å ta tak i, hevdet Magne Lindholm i sitt innlegg på kritikersalongen i anledning utgivelsen av boken Kjøss mæ!, som består av et utvalg av kritikeren og oversetteren Nøste Kendziors artikler. Omtrent 80 publikummere møtte opp i Kjelleren på Litteraturhuset, tirsdag 14. september, for å høre på og diskutere med panelet, bestående av Vigdis Hjorth, Magne Lindholm og Margunn Vikingstad, ledet av Trond Haugen.