Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

February, 2002

Årsrapport seksjon for litteratur 2001

Kritikerlaget 18. februar 2002 Referater

Evaluering av arbeidsutvalgets virksomhet 2001.

Hva tjener kritikeren?

Kritikerlaget 16. februar 2002 Økonomi

Gjennomsnittskritikeren tjener bare kr. 1 600. Dette fremkommer i medlemsundersøkelsen av 2001 der 148 medlemmer svarte. 60% har mer eller mindre faste frilansavtaler. Kritikerlagets medlemmer er velutdannete og tjener dårlig. Men kvinnelige kritikere tjener best.

Synkende kopivederlag

Kritikerlaget 01. februar 2002 Økonomi

Kopimaskinene brukes mindre og vederlaget til KOPINORs medlemsorganisasjoner synker. Journalistlaget er særlig ille ut.