Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

May, 2015

Nominerte til Årets kritikk - teater, musikk og dans

Kritikerlaget 26. mai 2015 DansFestspilleneMusikkPriserTeater

Tre tekster er nominert av en uavhengig jury til årets beste kritiske tekst om et levende kunstuttrykk. Vinneren blir annonsert på Litteraturhuset i Bergen 7. juni.

Æresmedlem i Norsk kritikerlag, Martin Nag, har gått bort.

Kritikerlaget 11. mai 2015

Litteraturforskeren, kritikeren og forfatteren Martin Gunnar Nag, født i Stavanger 1927, har gått bort. Martin Nag var æresmedlem i Norsk kritikerlag og en person som ble høyt verdsatt.

Samtale om kritikk og språk i Bergen

Hvem snakker kritikkene til? Hva forutsetter de at leserne vet? Seksjon for teater, musikk og dans tar diskusjonen på Litteraturhuset i Bergen.

Referat fra kritikersalongen «Peder Balke Romantiker eller modernist?»

Kritikerlaget 03. mai 2015 ReferaterKunstKritikersalong

I tilknytning til utdeling av Kunstkritikerprisen 2014 til Nordnorsk Kunstmuseum ble det avholdt en samtale mellom dr. philos Marit Ingeborg Lange, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, Knut Ljøgodt og kunstsosiolog, dr.philos, Dag Solhjell. Samtalen/diskusjonen var knyttet opp mot mottakelsen av Peder Balkes kunstnerskap i 1840-årene, rundt 1914, rundt 1954 og i dag.