Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

November, 2006

<i>kritikeren</i> er lansert!

Kritikerlaget 29. november 2006 Ytringer

Med ny redaksjon, nytt navn og ny profil er Norsk kritikerlags fagtidsskrift Krit.sirkelen! “loset inn” i ny ham, og kritikeren er en realitet! Les den ferske e-publikasjonen <LINK http://www.kritikerlaget.no/index.php?id=41> her!

21. nov: Kvalitetsbegrepet, kritikken og den frie kunsten

Kritikerlaget 18. november 2006

Kritikerlagets tverrfaglige høstseminar tar for seg et delikat begrep… kvalitet. Blant spørsmålene som reises er: Hvilke kulturpolitiske rammebetingelser fordrer den gode, kritiske samtalen om kunst? Og sist, men ikke minst: Hva mener kulturpolitikerne når de snakker om kvalitet?

28. nov: Kritikersalong ? Er oversettelsen oversett?

Kritikerlaget 17. november 2006

Oversettelse og kritikk. Den usynlige kunst?
Café Mono, Pløens gt. 4 i Oslo, tirsdag 28. november kl. 19.00

21. nov: Kvalitetsbegrepet, kritikken og den frie kunsten

Kritikerlaget 01. november 2006

Kritikerlagets tverrfaglige høstseminar tar for seg et delikat begrep… kvalitet. Blant spørsmålene som reises er: Hvilke kulturpolitiske rammebetingelser fordrer den gode, kritiske samtalen om kunst? Og sist, men ikke minst: Hva mener kulturpolitikerne når de snakker om kvalitet?