Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

October, 2023

This is how I write

Kritikerlaget 31. oktober 2023 ReferaterNyheter

27. oktober 2023 arrangerte kunstseksjonen i Norsk kritikerlag den internasjonale, online utgaven av «Slik skriver jeg». Under følger opptak fra samtalen.

Høringsinnspill til budsjetthøring om Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024

Kritikerlaget 24. oktober 2023 YtringerNyheter

Fredag 20. oktober 2023 deltok Preben Jordal, styreleder i Norsk Kritikerlag, på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

This is how I write

Kritikerlaget 11. oktober 2023 SeminarerNyheter

Velkommen til den internasjonale, online utgaven av «Slik skriver jeg» med Julia Grosse og Estelle Nabeyrat, moderert av Sofia M. Ciel.