Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

May, 2013

Ærespris til Jorun Veiteberg

Kritikerlaget 23. mai 2013 PriserKunst

Norske kunsthåndverkeres Ærespris tildeles kunsthistoriker og professor II på Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Jorunn Veiteberg. Norsk kritikerlag gratulerer!

Invitasjon til Norsk kritikerlags høstseminar 2013

Kritikerlaget 13. mai 2013 Seminarer

Vi kritikere befinner oss i skjæringspunktet mellom ulike fagfelt: kunst, journalistikk og akademia. Hvilke konsekvenser har dette? Har kritikk den samme funksjonen i dag som den hadde tidligere? Hva vil det si å arbeide innen dette virkefeltet anno 2013?

Konsertkritikk: Dokumentasjon, refleksjon og personlig møte

Kritikerlaget 13. mai 2013 MusikkReferaterKritikersalong

De fleste norske konsertanmeldelser blir primært skrevet og lest lokalt. Hvordan påvirker det ordskiftet om musikk og kritikerens analyse? Og hva er den gode analysen i en musikkritikk, spurte vi under en kritikersalong i Stavanger 18. april.

Kritikersalong: Hvorfor er ikke kritikerne nevnt i Kulturutredningen 2014?

Kritikerlaget 07. mai 2013 DebattKunstKritikersalongReferater

Hvorfor nevnes ikke kritikk og kritikere i Kulturutredningen 2014, på tross av et fokus på kunstneriske kvalitetsvurderinger? Bør det gjøre oss bekymret? Dette ble debattert på en kritikersalong 23. april på Kunstnernes Hus i forbindelse med utdelingen av Kritikerprisen for 2012. I panelet: Olemic Thommesen (H), Erlend Høyersten (KODE), Malin Barth (Stiftelsen 3,14), Svein Bjørkås (KORO), Jonas Ekeberg (Kunstkritikk) og Erik Henningsen (Kulturutredningen 2014).

Hvem skal betale for kritikken?

Ida Habbestad 03. mai 2013 YtringerDebattØkonomi

Norsk kritikerlag ønsker en virkelighet hvor kritikkhonorarene står i forhold kritikernes kompetanse og arbeidsinnsats.