Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

August, 2002

Litteraturens myter

Kritikerlaget 27. august 2002 Krit.sirkelenLitteraturSeminarer

Om kritikkens evne til å lese mytene om litteraturen. Norsk kritikerlags seminar under Sigrid Undset-dagene på Lillehammer, 23.?24. mai 2002.

Kalle Løchen fikk Dalgardprisen

Kritikerlaget 26. august 2002 Priser

Filmkritikeren Kalle Løchen har blitt tildelt Olav Dalgards kritikarpris. Utdelingen skjedde under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund 23. august.

Aschehougprisen 2002 til Ellen Einan

Kritikerlaget 21. august 2002 PriserLitteratur

Vi håper med denne prisutdelingen å signalisere poesiens kraft, selv om den kan virke uforståelig, for i negasjonen av en empirisk erfarbar virkelighet, ligger det en insistering på den indre virkelighet.

Kritikerlaget søker om 2 mill. til kunstkritikk

Kritikerlaget 21. august 2002 ForhandlingerYtringerKunstKrit.sirkelen

Kunstkritikken i norske medier er for svak og ureflektert heter det i en søknad til Norsk kulturråd. Arbeidsutvalget i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag foreslår et opplegg med nettsted for kunstkritikk, skrivekurs og seminarer. Søknaden er ført i pennen av Jon-Ove Steihaug, Anne Schäffer og Marit Paasche. Kulturrådet skal behandle søknaden i midten av september.