Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

April, 2014

Kunstkritikerprisen 2013 til utstillingen Munch 150

Kritikerlaget 29. april 2014 PriserKunst

Nasjonalmuseet og Munch-museet mottar Kunstkritikerprisen 2013. De får prisen for samarbeidet om Munch 150 (2.6.–13.10.2013)

Festspilldebatt: «Teatret og den avvikende kroppen»

Kritikerlaget 29. april 2014 DebattFestspilleneKritikersalongTeater

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans arrangerer 28. mai debattmøte under Festspillene i Bergen om «Teatret og den avvikende kroppen» med teaterkunstner Christian Lollike, skuespiller Mikkel H. Lund, regissør Kjersti Horn og skuespiller og regissør Kari Holtan.

Troverdighet og innflytelse, men ikke makt?

Kritikerlaget 29. april 2014 DansKritikersalongKunstLitteraturMusikkTeater

– Mest makt får den kritikeren som er mest troverdig og som i størst grad setter verket foran seg selv. Vi trenger kollegial utøvelse, sa Tom Remlov i sitt innlegg.

Snarere enn kun å være en diskusjon om kritikerens makt, åpnet kritikersalongen i Bergen 12. april i stor grad også for en diskusjon om kritikerens roller, kritikerens troverdighet og kritikkens vilkår før og nå.

Seminar om designkritikk

Kritikerlaget 22. april 2014 SeminarerKunst

Onsdag 28. mai inviterer avdeling for Design ved Kunsthøgskolen i Oslo til et heldagsseminar om designkritikk der temaet er hvorfor en profesjonell og fagelig funderte designkritikk er fraværende.

Videre kartlegging nødvendig

Kritikerlaget 15. april 2014 DebattØkonomiLeder

– Kartlegging av frilansernes vilkår er viktig. Vi må ha tall på bordet både i forhandlinger og politisk arbeid, sa Ida Habbestad under Frilansjournalistenes åpne møte om Frilansinitiativets rapport.

Dette syntes det å være stor enighet om blant de fremmøtte, og det ble også ytret ønske om å se lønnsbetingelser opp mot hvor mye av mediebedriftenes verdiskapning frilanserne står for.

Eit kritikklaust liv? – Eit kritisk blikk på det kritiske blikket sine kår

Kritikerlaget 14. april 2014 YtringerÅrsmøte

– Kunstkritikk er viktig fordi kunsten sjølv er viktig. Eg pleier å seie at eg ikkje er nøgd før kulturpolitikken får same plass i politikken som kultur har i liva våre. Det same kunne ein kanskje seie om kunstkritikken: Den må møtast med same alvor eller interesse som vi møter kunsten sjølv. Ei bok er ikkje berre ei bok, eit teaterstykke er ikkje berre ei førestelling. Det er viktige ytringar som fortener kritikk. Då må vi sikre at vilkåra for kunstkritikk òg er gode, sa Bård Vegard Solhjell i sin tale til årsmøtet i Kritikerlaget 5. april. Les heile talen her.

Fritt ord lyser ut midler til litteraturformidling i bibliotekene

Kritikerlaget 10. april 2014 LitteraturUtlysninger

Fritt Ord lyser ut midler til formidling av norske samtidsromaner ved bibliotekene.

Kritikersalong og utdeling av Kunstkritikerprisen

Kritikerlaget 10. april 2014 PriserKunstKritikersalong

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag inviterer til utdeling av Kunstkritikerprisen 2013 og kritikersalong om utstillingen Munch 150.

Nye stipendtildelinger

Kritikerlaget 09. april 2014 ØkonomiNyheter

Tildelingene av Statens arbeidsstipend og diversestipend er nå offentliggjort. Fem kritikere har fått arbeidsstipend og fem har fått diversestipend.

Lederens tale til årsmøtet

Kritikerlaget 09. april 2014 YtringerLederÅrsmøte

Kulturutredningen peker ut retninger for kulturpolitikken, men nevner ikke kritikken. Ved starten av forrige periode spurte vi oss hvorfor et dokument som introduserer begrepet ytringskultur og ønsker at vi skal snakke om kunstnerisk kvalitet, ikke viser til kritikerne, som nettopp forsøker å formulere seg omkring kvalitetene i et kunstnerisk innhold. Slike spørsmål bør være med når vi både som enkeltkritikere og lag jobber for at en mangfoldig, flerstemt kritikk fremdeles får være en av pilarene i den demokratiske samtalen — og når vi jobber for at de som utfører denne oppgaven har gode arbeidsvilkår, sa Kritikerlagets leder Ida Habbestad i sin tale til årsmøtet 5. april.

Debatt: Frilansere på luselønn

Kritikerlaget 08. april 2014 DebattØkonomi

Frilansjournalistene i Norsk journalistlag arrangerer denne uken paneldebatt om frilansernes vilkår og ytringsfrihet. Kritikerlagets leder Ida Habbestad deltar.