Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

April, 2010

Snarlige søknadsfrister: stipender til bokprosjekter

Kritikerlaget 28. april 2010 Økonomi

Vi minner om at det finnes stipender som kan være aktuelle å søke for kritikere som ønsker å arbeide med et bokprosjekt. Blant disse er stipendene fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF, som har søknadsfrist 3. mai, og (for skribenter eller prosjekter med Stavangertilknytning) Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk som har søknadsfrist 1. mai.

Mer informasjon: Stipend fra NFF / Noreger-stipendet 2010

Kritikersalong om scenekunstkritikk

Kritikerlaget 27. april 2010 TeaterReferaterDebatt

- Den norske scenekunstkritikken er ikke ambisiøs nok, hevdet Jon Refsdal Moe i sitt innlegg under kritikersalongen på Teaterhuset Avant Garden i Trondheim 7. april.

Også Frida Gullestad, IdaLou Larsen og presenterte hvert sitt innlegg og deltok sammen med Jon Refsdal Moe i en paneldebatt ledet av kunstnerisk og daglig leder ved Teaterhuset Avant Garden, Per Ananiassen.

Kjell Olaf Jensen får St. Olavs orden

Kritikerlaget 23. april 2010 Litteratur

I en pressemelding fra Slottet ble det i går kunngjort at H. M. Kongen har utnevnt oversetteren og kritikeren Kjell Olaf Jensen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for hans bidrag for det frie ord.
Kjell Olaf Jensen var i mange år leder av Norsk PEN. I kunngjøringen heter det at Kongen har lagt vesentlig vekt på Jensens mangeårige arbeid og engasjement for ytringsfriheten.

Vi gratulerer Kjell Olaf Jensen, som også er mangeårig medlem av Norsk kritikerlag, med utnevnelsen.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved en markering 27. april kl. 15.00 (presis) i Amalie Skram i 2. etg. i Litteraturhuset i Oslo.

Masteravhandling om populærmusikkritikk

Mariann Enge 23. april 2010 Musikk

- Populærmusikkritikere har ikke under noen omstendighet studert musikk av hverken praktisk eller teoretisk art. Det sier Ole Hovind Guldvog, som nylig leverte en masteroppgave i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, med tittelen Hvem kaster terningen? En feltteoretisk studie av den norske populærmusikkritikken, hvor han gjennom kvalitative dybdeintervjuer med tolv profilerte musikkanmeldere forsøker å kartlegge dagens norske felt for populærmusikkritikk; dets system av likheter, forskjeller og motsetninger som relaterer anmelderne og deres anmeldelser til hverandre.

Vi bringer her et lite intervju med Guldvog. Vi har dessuten fått tillatelse til å viderebringe masteravhandlingen som pdf.

Nord-Norge – en kritikerfri sone?

Kritikerlaget 21. april 2010 ReferaterDebattKunst

Søkelys på den manglende kunstkritikken i Tromsø og Nord-Norge. Bør og kan noe gjøres, og hvem har ansvar? Dette var tema for en workshop-liknende Kritikersalong i Tromsø Kunstforenings lokaler 18. februar.

Et gjennomgående ønske hos innlederne var å se kunstkritikken som en del av en større kunstscene, og dermed gjøre kritikken også til et statlig ansvar. Blant de viktigste konklusjonene salongen munnet ut i, var at det ble formulert et behov for en «kritikermelding».

Vi bringer her møteleder Dag Solhjells referat og gjengir de ni innledernes skriftlig forberedte innlegg.

Kritikersalong ved utdelingen av Kunstkritikerprisen 2009 til Elmgreen og Dragset

Mariann Enge 15. april 2010 PriserReferaterKunst

Onsdag 7. april ble Kunstkritikerprisen 2009 delt ut, på Office for Contemporary Art Norway (OCA) i Oslo. Prisen gikk til duoen Michael Elmgreen og Ingar Dragset for kurateringen av utstillingen The Collectors i den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen. Som del av prisutdelingsarrangementet arrangerte Norsk kritikerlags kunstseksjon også en kritikersalong, der utstillingen og tanken bak The Collectors ble diskutert.

- Alt har handlet om avisens behov

Kritikerlaget 09. april 2010 YtringerKunst

Kunstkritikk brakte på relanseringsdagen 7. april nyheten om at Truls Ramberg har mistet sin stilling som fast frilanser i Aftenposten. Ramberg fikk i følge nettstedet beskjeden om at engasjementet skulle avsluttes som en bisak i en epost, uten noen annen begrunnelse enn at avisen fornyer seg. Han fikk ingen advarsel, ingen oppsigelsestid, ingen takk for fire års innsats for Norges største avis.

Kunstkritikk relanseres

Kritikerlaget 06. april 2010 Kunst

Kunstkritikk.no, som ble ble opprettet høsten 2003 med utgangspunkt i et initiativ fra Norsk kritikerlag, relanseres i morgen, onsdag 7. april, med ny design av NODE Berlin Oslo. Redaksjonen inviterer i den forbindelse til relanseringsfest kl. 21 på utestedet Internasjonalen i Oslo.