Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

June, 2011

Geografi og kritisk praksis. Kritikerseminaret 2011

Mariann Enge 24. juni 2011 LitteraturReferaterSeminarer

26.–27. mai 2011 inviterte litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag forfattere og kritikere til seminar, for syttende år på rad. Seminaret var også denne gangen lagt til Litteraturfestivalen på Lillehammer (Sigrid Undset-dagene) og inngikk som en del av programmet ved festivalen.

Seminarkomitéen bestående av Cathrine Strøm og Kristine Isaksen hadde i år komponert et seminar som omhandlet et bredt spekter av litterære sjangere og kritikken av disse, og hvor to av foredragene dessuten var inspirert av årets festivaltema som var «Byen». Foredragsholdere var Anne-Marie Mai (bildet), Espen Søbye, Birgitta Wallin, Preben Jordal og Anna Hallberg.

Håp, geografi og diktning hos Thomas Pynchon

Kritikerlaget 24. juni 2011 LitteraturSeminarer

– I tillegg til å fungere som en introduksjon til visse aspekter ved Thomas Pynchons forfatterskap, er dette foredraget også ment å gi en versjon av min egen personlige vei frem til en sterkt fascinasjons- og begeistringsdrevet forståelse av dette forfatterskapet, noe som etter hvert skal eksemplifiseres ved at vi, i henhold til god seminarpraksis, leser noen utdrag fra Pynchons romaner sammen. Just for the hell of it, liksom, sa Preben Jordal innledningsvis i sitt foredrag på Kritikerseminaret på Lillehammer 27. mai 2011.

Vi bringer her Jordals foredrag i sin helhet.

De många språkens litteratur – indiska färder

Kritikerlaget 24. juni 2011 Litteratur

Birgitta Wallin, redaktør for det svenske tidsskriftet Karavan, var blant foredragsholderne på årets Kritikerseminar på Lillehammer. Vi bringer her et essay av Wallin om indisk litteratur, tidligere publisert i Det sköna med skönlitteraturen – introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket (utgitt av Svenska Akademien 2009).

Offentlighet, kritikk og filosofi. Grunnlagsproblemer i sakprosakritikken.

Kritikerlaget 24. juni 2011 LitteraturSeminarer

– Offentligheten etableres når den blir brukt, derfor må den brukes, kritikken kan ikke vente på en perfekt offentlighet. Det eksklusive og fornemme eksilet, tilbaketrekningen fra den reelt eksisterende offentligheten, kan virke som et intellektuelt opphøyet standpunkt, men i virkeligheten baner det veien for reføydaliseringen, sa Espen Søbye i sitt foredrag under årets Kritikerseminar på Lillehammer.

Vi bringer her Søbyes foredrag i sin helhet.

Norsk kritikerlags høstseminar 2011: Kritikkens retorikk

Kritikerlaget 23. juni 2011 SeminarerLitteraturKunstMusikk

Søndag 9. og mandag 10. oktober inviterer Norsk kritikerlag til tverrfaglig seminar på Lysebu hotell i Oslo.

Hvordan argumenterer kritikere i sine tekster? Som overordnet tema for årets seminar står utforskingen av vårt eget arbeid. To dager til ende ser vi nærmere på variasjoner i retorikken som er i bruk i dagens kritikk.

Seminaret inneholder blant annet faglige innlegg ved bl.a. Kjell Lars Berge og Erik Skyum-Nielsen. Det blir også kunstnerisk innslag ved Amund Sjølie Sveen, samt en paneldebatt hvor utgangspunktet er kritikker som de deltakende har fått tilsendt på forhånd. Under seminarets andre dag blir det arrangert en workshop hvor vi skriver egne tekster, og diskuterer disse i mindre grupper.

Til seminaret inviterer vi også kritikere fra andre nordiske land. Skandinavisk vil være arbeidsspråk.

Seminaret er gratis for kritikere, kost og losji er inkludert. Det er begrenset plass, og påmeldingen er derfor bindende. Medlemmer av Norsk kritikerlag kan søke reisestøtte gjennom laget. Påmelding til Norsk kritikerlag, tlf. 22 47 24 30, e-post: kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 15. august.

Debattmøte under festspillene i Bergen

Kritikerlaget 09. juni 2011 MusikkReferaterDebatt

21. mai holdt kritikerlaget sitt debattmøte under Festspillene i Bergen. Seminaret hadde tittelen «Arven etter Arne Nordheim», og i panelet styrt av kritiker Astrid Kvalbein, satt festspilldirektør Per Boye Hansen, dirigent Halldis Rønning og tidligere festivaldirektør for Ultima, Geir Johnson. I denne rapporten har vi forsøkt å samle noen av de sentrale synspunktene som kom frem.

Bokhandlerblurbs vs. kritikk

Kritikerlaget 07. juni 2011 LitteraturDebatt

Er det uproblematisk når bokhandlere anbefaler bøker på omslaget – i stedet for kritikere? Spørsmålet stilles i dagens Dagbladet, i en sak om forlagenes bruk av anbefalinger fra bokhandelansatte og forlagsfolk, en praksis forfatteren Bror Hagemann betegner som «enda et skritt videre i uthulingen av formidlerspråkets troverdighet». Leder av arbeidsutvalget i litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag, Merete Røsvik Granlund, uttaler i en kort kommentar at hun mener det er vanskelig å si noe på det så lenge det fremstår klart hvem som uttaler seg. – Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre folk til å se nøye etter hvem som anbefaler boken. Jobber personen i et forlag må det regnes mer som reklame enn kritisk vurdering, sier hun til Dagbladet.

Fra kunstkritikk til kunstskriving

Kritikerlaget 03. juni 2011 Kunst

I nettidsskriftet Kunstkritikk kan man nå lese Jon-Ove Steihaugs rapport fra seminaret The Outside Chance of Art Criticism, som tidsskriftet arrangerte 19. mai i anledning lanseringen av nordisk og internasjonal utgave.