Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

April, 2011

Rapport fra utdeling av kunstkritikerprisen 2010 og kritikersalong om lederskapet i norske kunstinstitusjoner

Kritikerlaget 29. april 2011 PriserDebattKunst

Kunstkritikerprisen 2010 gikk til Henie-Onstad Kunstsenter, på bakgrunn av en samlet vurdering av årets program. Utmerkelsen ble overrakt under et arrangement ved Kunsthall Oslo 27. april 2011, etterfulgt av en kritikersalong om lederskapet i norske kunstinstitusjoner. Debatten dreide seg blant annet om spørsmålene om hvilke utfordringer som knytter seg til denne typen lederskap, hva slags ledere som bør rekrutteres og hvilke visjoner og evner det er ønskelig at de har. På tross av bred enighet om behovet for en kunstfaglig ledelse, skapte spørsmålene både diskusjon og engasjement i panelet, så vel som hos publikum.

Arven etter Arne Nordheim – debattmøte under Festspillene i Bergen

Kritikerlaget 29. april 2011 MusikkDebatt

Dette året markeres Arne Nordheims bortgang i 2010 under Festspillene i Bergen. I den forbindelse arrangerer Norsk kritikerlag, i samarbeid med festspillene, et debattmøte om arven etter Arne Norheim, 29. mai kl 14.00–15.30 i Logen bar.

Et panel bestående av forsker Hallgjerd Aksnes, komponist Geir Johnson, dirigent Halldis Rønning og Per Boye Hansen, direktør for Festspillene i Bergen, skal med kritiker Astrid Kvalbein som ordstyrer diskutere følgende spørsmål: Hvordan ser det norske samtidsmusikklandskapet ut i dag? Finnes det fellesnevnere vi kan definere som arven etter Arne Nordheim? Siden Festspillene i stor grad har satset på musikkdramatikk – mener man at fremtiden er å finne i tekstbaserte uttrykk, eller kan også den abstrakte musikken engasjere? Hvilket ansvar har institusjonene, hvilket ansvar har komponistene for musikkens evne til å engasjere, og har Festspillene gjennom årets program lyktes i å gi noe tilfredsstillende bilde på dagens situasjon innen nyere musikk?

Medlemmer kan søke reisestøtte ved å henvende seg til sekretariatet, kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 10. mai.

Geografi og kritisk praksis – Kritikerseminaret 2011

Kritikerlaget 29. april 2011 LitteraturSeminarer

26.–27. mai 2011 inviterer litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag forfattere og kritikere til seminar, for syttende år på rad. Seminaret legges som vanlig til Litteraturfestivalen på Lillehammer (Sigrid Undset-dagene) og inngår som en del av programmet ved festivalen.

Foredragsholdere i år er Anne-Marie Mai, Espen Søbye, Birgitta Wallin, Anna Hallberg og Terry Eagleton (bildet). Norsk kritikerlag dekker som vanlig et begrenset antall plasser (søknadsfrist 2. mai), men andre interesserte kan delta mot en mindre avgift – kr 500 for hele seminaret, kr 100 for enkeltforedrag.

Kunstkritikerprisen 2010 og Kritikersalong om lederskapet i norske kunstinstitusjoner

Kritikerlaget 14. april 2011 PriserDebattKunst

Kunstkritikerprisen 2010 tildeles Henie-Onstad Kunstsenter, «for fremragende kvalitet og bredde». «Senteret har i en årrekke kombinert internasjonal orientering med lokal og nasjonal relevans, men prisen gis i en samlet vurdering av programmet for 2010 – et høydepunkt som befestet Henie-Onstad Kunstsenters posisjon som et fullkomment kulturelt knutepunkt,» heter det i juryens begrunnelse.

Prisen deles ut under et arrangement onsdag 27. april kl. 18.00 på Kunsthall Oslo, etterfulgt av en Kritikersalong med overskriften «Hva vil vi med lederskapet i norske kunstinstitusjoner?»

Månedens debutant i april: Lina Undrum Mariussen

Kritikerlaget 11. april 2011 PriserLitteratur

«Månedens debutant» i april, som dermed er blant de nominerte til Norli debutantpris, er Lina Undrum Mariussen, med diktsamlingen Finne deg der inne og hente deg ut. Norli debutantpris, som er et samarbeid mellom Norli og Norsk kritikerlag, vil bli delt ut for første gang i januar 2012.

Norsk prosakritikerpris? Jan Erik Vold om Kritikerprisen for beste voksenbok

Kritikerlaget 11. april 2011 PriserLitteraturDebatt

«På vegne av ikke-kandidater som Georg Johannesen, Ernst Orvil, Sigmund Mjelve, Arild Nyquist, Bjørn Aamodt, Tor Ulven må jeg be poesien fritatt fra Kritikerlagets «demokratiske» grep,» skrev Jan Erik Vold i et innlegg i Klassekampen lørdag 9. april.

Med forfatterens tillatelse gjengir vi her innlegget i sin helhet.

Norsk kritikerlags årsmøte 2011 - en oppsummering

Kritikerlaget 08. april 2011 LitteraturReferaterKunstTeater

Lørdag 2. april ble Norsk kritikerlags årsmøte 2011 avholdt, i Forfatternes Hus i Oslo. Anne Schäffer ble gjenvalgt som styreleder. For øvrig ble det gjennomført noen utskiftninger i styret og i arbeidsutvalgene.

Det var 48 stemmeberettigede til stede under årsmøtet, pluss to gjester. Årsmøtet godkjente styrets handlingsplan for 2011 og vedtok styrets forslag om å la nettidsskriftet Kunstkritikk omdannes fra sin status som et prosjekt under Norsk kritikerlag til en selvstendig stiftelse.

På samtlige seksjonsmøter ble Kritikerprisene diskutert og evaluert. I tillegg til evalueringen av de eksisterende prisene vedtok seksjon for litteratur å utrede mulighetene for å opprette en egen Kritikerpris for beste sakprosabok.

På kvelden, etter selve årsmøtet, var det stipendutdeling, utdeling av Olav Dalgards kritikarpris 2011 til Hans H. Skei, og fest. Torry Pedersen, ansvarlig redaktør og administrerende redaktør i mediehuset VG, holdt et faglig innlegg hvor han snakket om kritikkens utfordringer i dagens digitale medievirkelighet. Innlegget ble etterfulgt av en til dels opphetet debatt. Særlig Pedersens ønske om forbrukerveiledning, og tankene hans om at kritikeren bør være en tydelig «digital personlighet» (på nettet, i de sosiale mediene) møtte en viss motbør.

Demokratisk problem?

Kritikerlaget 08. april 2011 PriserLitteraturDebatt

Lørdag 2. april hadde avtroppende leder for AU litteratur, Mariann Enge, et innlegg på trykk på Klassekampens debattsider om utfordringene knyttet til Kritikerprisen for beste voksenbok, som avgjøres ved uravstemning i to omganger blant alle medlemmene av litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag. Innlegget, som kan leses i sin helhet her, er en forkortet utgave av artikkelen Kritikerprisens utfordringer – en utfordring til kritikerne.

På litteraturseksjonens årsmøte samme dag ble fordelene og ulempene med dagens demokratiske ordning diskutert. Det var flertall for å opprette en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mulige endringer i vedtektene for Kritikerprisen for beste voksenbok. Det er altså ikke vedtatt å gjøre endringer i statuttene, men det er vedtatt å utrede alternative forslag. Hva som kommer ut av det, vet vi ikke før arbeidsgruppens forslag blir lagt frem på neste årsmøte.

Tale til Norsk kritikerlags årsmøte 2011

Kritikerlaget 06. april 2011 LederØkonomiLitteraturKunstMusikk

Norsk kritikerlags årsmøte 2011, som ble avholdt lørdag 2. april i Forfatternes Hus i Oslo, gjenvalgte Anne Schäffer som styreleder.

- Vi skal fortsette arbeidet for å styrke den frie, uavhengige kritikken som en av pilarene i den demokratiske samtalen, sa Schäffer i sin tale til årsmøtet. Vi bringer her talen i sin helhet.

Olav Dalgards kritikarpris til Hans H. Skei

Kritikerlaget 02. april 2011 PriserLitteratur

Olav Dalgards kritikarpris blir i dag tildelt Hans H. Skei, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og litteraturkritiker i Aftenposten.

Hans H. Skei (f. 1945) får prisen for sin utrettelige og mangeårige innsats som kritiker. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Årets Dalgards kritikerpris går til en litterat av første klasse og en sann veteran. Vinnerens signatur har vært så selvsagt til stede i litteratur-Norge i så mange år at den nærmest er blitt en del av nasjonens litterære blodsystem. […] «Kvalifisert kritikk» er en hedersbetegnelse vi bruker på den kritikken vi ønsker å bedrive, og Skei viser oss hvordan det kan gjøres på en formidlende måte uten å rokke på den faglige integriteten.»

Olav Dalgards kritikarpris ble første gang delt ut i 1981. Prisen består av kr 10 000 og en bronseskulptur, modellert av Sivert Donali. Prisen går annen hvert år til en litteraturkritiker og fjerdehvert år til en teater- eller filmkritiker.

Kritikersalong: kunstkritikkens plass i kunstliv og kunstpolitikk

Kritikerlaget 01. april 2011 ReferaterDebattKunst

Torsdag 27. januar arrangerte Norsk kritikerlags seksjon for kunst en stor kritikersalong i Bergen, i samarbeid med Bergen Kunstmuseum, om kunstkritikkens plass i kunstliv og kunstpolitikk i Bergen.

Blant deltakerne var direktør Erlend Høyersten fra Bergen Kunstmuseum, Solveig Øvstebø, intendant ved Bergen Kunsthall, Randi Grav Berger fra galleri Entrée, Lars Korff Lofthus, billedkunstner, Hilde Sandvik, kulturredaktør i Bergens Tidende, Sissel Lillebostad fra Kunsthøgskolen i Bergen, Arne Skaug Olsen, leder for visningsrommet ved USF, Øystein Hauge, kunstkritiker i Bergens Tidende, Anne Szefer Karlsen, leder for Hordaland Kunstsenter, Cecilia Gelin, dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen, Harald Victor Hove, kulturbyråd i Bergen kommune, Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune og Synnøve Vik, stipendiat ved UiB og medlem av arbeidsutvalget til Norsk kritikerlags kunstseksjon. Møteleder var Dr. philos. Dag Solhjell, som også er medlem av AU kunst.

I referatet er de forberedte innleggene med, samt oppsummering.