Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

December, 2011

Hvordan skrive den nære norske kunsthistorien?

Kritikerlaget 19. desember 2011 ReferaterKunstKritikersalong

Utgangspunktet for kritikersalongen 7. desember var Øystein Ustvedts bok Ny norsk kunst etter 1990, der han forsøker å gi et samlet bilde av den norske kunstscenens sentrale utviklingstrekk og kunstnerskap i perioden fra 1990 og frem til i dag. Med dette ønsket Kritikerlaget å åpne for ordskifte om tendenser i de siste tyve årenes norske kunst, og å sette søkelys på disse spørsmålene: Hvordan kan man fortelle de siste tyve årenes kunsthistorie? Hvilke kriterier bør legges til grunn for en slik fremstilling? Og hvem sitter med definisjonsmakten?

Kritikkverdig kunsthåndverk #2

Kritikerlaget 19. desember 2011 ReferaterKunstKritikersalong

Kritikersalongen kritikkverdig kunsthåndverk #2 på Kunstindustrimuseet 13.oktober diskuterte kunsthåndverkets posisjon og hvorvidt vi ser håndverkets tilbakekomst i billedkunsten.