Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

March, 2004

Bedre lønns- og arbeidsvilkår for kritikere!

Kritikerlaget 30. mars 2004 Krit.sirkelenYtringerForhandlinger

Norsk kritikerlags årsmøte vedtok den 27. mars å styrke innsatsen for å bedre kritikernes lønns- og arbeidsvilkår. Pressemelding fra Norsk kritikerlag.

Referat fra årsmøtet i Norsk kritikerlag, seksjon for litteratur

Kritikerlaget 26. mars 2004 Referater

Til stede:
- Ikke stemmeberettiget: Kristian Østgård, gjest fra Norsk Oversetterforening
- 16 stemmeberettigede: Asle Aasen Gundersen, Margunn Vikingstad, Mariann Enge, Sofie Arneberg, Sjur Andersen, Anne Schäffer, Stefan Andreas Sture, Tonje Tveite, Nøste Kendzior, Kari Løvaas, Marit Grøtta, Trond Haugen, Kristin Lande, William Gunnesdal, Leif Høghaug, Kjetil Korslund

Sak 1
Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden. Valg av referent og ordstyrer
Vedtak: Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Asle Aasen Gundersen ordstyrer. Nøste Kendzior referent.

Sak 2
Rask gjennomgang av AUs årsrapport
Vedtak: AUs årsrapport vedtatt.

Sak 3
Åpen evaluering av og innspill til AUs medlemssamlinger og faglige arbeid
Kjetil Korslund ønsket at Kritikerlaget skal arbeide for begrensning av antallet litterære priser. Marit Grøtta ba AU finne alternativer til ?Hvor god er egentlig?-arrangementene. Trond Haugen roste AUs arbeid. Nøste Kendzior orienterte om kritikerkurs i samarbeid med NFF. Tonje Tveite ønsket interaktivt nettverk. Kari Løvaas (vår webmaster) orienterte om situasjonen og planer fremover.

Sak 4
Orientering om årets kritikerseminar under Sigrid Undset-dagene
Mariann Enge orienterte om kritikerseminaret under Undset-dagene på Lillehammer.

Sak 5
Vedtekter for den nye Kritikerprisen for årets beste oversettelse
Vedtak: Forslag til vedtekter for Kritikerprisen for årets beste oversettelse ble enstemmig vedtatt med følgende endringer i § 1 og 2 (med fet skrift): § 1: Kritikerprisen for årets beste oversettelse tildeles den oversetteren som etter juryens vurdering har gjort den beste oversettelsen til norsk i utgivelsesåret før prisutdelingen. Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. § 2: Juryen for Kritikerprisen for årets beste oversettelse består av tre medlemmer oppnevnt av årsmøtet i Norsk kritikerlag, Seksjon for litteratur, for ett år av gangen.

Sak 6
Valg
Vedtak: Enstemmig valg av medlemmer til AU og til juryen for Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok og til ny valgkomité.

AU består således av følgende personer:
Asle Aasen Gundersen
Leif Høghaug
Nøste Kendzior
Anne Schäffer

Juryen for Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok:
Nina Goga
Inger Østenstad


Ny valgkomité:
Kristin Lande
Gro Jørstad Nilsen

Hvor god er egentlig Georg Johannesen?

Kari Løvaas 18. mars 2004 Krit.sirkelenLitteraturDebatt

2. mars arrangerte Kritikerlaget debatt om Johannesens essayistiskk på Josefine Vertshus i Oslo. Debattleder var Nøste Kendzior og innledere henholdsvis Leif Høghaug og Trond Haugen.

Ane Farsethås er Årets litteraturkritiker 2004

Kritikerlaget 05. mars 2004 PriserLitteratur

Ane Farsethås får prisen Årets litteraturkritiker 2004 for sin innsats som litteraturkritiker i Dagens Næringsliv.

Kritikerprisen for beste voksenbok 2003 til Per Petterson

Kritikerlaget 04. mars 2004 PriserLitteratur

Prisen tildeles Per Petterson for romanen Ut og stjæle hester.

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok 2003 til Oskar Stein Bjørlykke

Kritikerlaget 04. mars 2004 PriserLitteratur

Oskar Stein Bjørlykke har et grundig og språklig følsomt forfatterskap å vise til. Årets barnebok markerer betydningen av dette forfatterskapet i den norske barnelitteraturen.

Kritikerprisen for beste oversettelse 2003 til Sverre Dahl

Kritikerlaget 03. mars 2004 PriserLitteratur

Den nystiftede kritikerprisen for åres beste skjønnlitterære oversettelse, går til Sverre Dahl for hans oversettelse av Johann Wolfgang von Goethes Wilhelm Meisters læreår.