Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

March, 2003

Ny leder i Norsk kritikerlag

Kritikerlaget 31. mars 2003

På årsmøtet den 29. mars 2003 mars ble Trond Haugen enstemmig valgt til ny leder for Norsk kritikerlag. Han tar over etter Torkil Baden som har sittet i fem år.

Årsrapport kunstseksjonen 2001?2002

Kritikerlaget 29. mars 2003 Referater

Arbeidsutvalget har bestått av: Jon-Ove Steihaug (leder), Kari Brandtzæg, Anne Karin Jortveit og Anne Schäffer. Jortveit har gått ut av AU da hun i perioden tiltrådte stilling som konservator på Museet for samtidskunst.

Fem år med norsk kritikerlag

Kritikerlaget 29. mars 2003

«Norsk kritikerlag har bare en berettigelse hvis arbeidet leder til en bedre kritikk. En kritikers oppgave er å beskrive det ubeskrivelige,» sa avtroppende leder Torkil Badens på årsmøtet 29. mars. 2003.

Dalgard-prisen til Henning Hagerup

Kritikerlaget 29. mars 2003 Krit.sirkelenPriserLitteratur

Hagerup forvalter kritikerrollen som en uavhengig, selvstendig og kunnskapsrik skribent.

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok 2002 til Hilde Hagerup

Kritikerlaget 07. mars 2003 PriserLitteratur

Hilde Hagerups tekst er troverdig ungdommelig, den har en billedrikdom og en tekstlig fascinasjonskraft som bare tilhører den gode litteraturen, en jeg-forteller som er særpreget og psykologisk mangefasettert.

Kritikerprisen for beste voksenbok 2002 til Merete Morken Andersen

Kritikerlaget 07. mars 2003 PriserLitteratur

Kritikerprisen tildeles Merete Morken Andersen for romanen Hav av tid.

Bjørn Gabrielsen er Årets litteraturkritiker 2003

Kritikerlaget 06. mars 2003 PriserLitteratur

Sjøl om vi sat med ei liste med riktig verdige kandidatar, peika ein seg klart ut, og konklusjonen låg i korta nesten før vi kom i gang: Det måtte bli Bjørn Gabrielsen i år.