Kritikerlaget

Arkiv

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

June, 2010

Publikums plass i scenekunsten

IdaLou Larsen 30. juni 2010 Teater

I høst, nærmere bestemt 1. og 2. oktober, holder IATC – International Association of Theatre Critics – et interessant og høyst aktuelt seminar i Tbilisi. Seminaret skal ta opp publikums plass i teatret, og meningen er å få til en diskusjon mellom profesjonelle scenekunstnere, teaterkritikere og representanter for publikum.

Søkelys på den manglende kunstkritikk i Telemark

Kritikerlaget 30. juni 2010 ReferaterDebattKunst

Telemark er i dag uten kunstkritikk, og det kommer nesten ikke kritikere utenfra for å dekke utstillinger i fylket. På kritikersalongen i Telemark Kunstnersenter i Skien 3. juni var det enighet om behovet for kritikk, men mange ulike synspunkter på både dens formål, kritikkens form, hvem som bør skrive, hvor den bør publiseres og hvordan den bør finansieres. Det synes å være langt på vei akseptert at kunstkritikk bør være et kunstpolitisk ansvar, av samme grunn som et levende regionalt kunstliv også er et kunstpolitisk ansvar. Tiltak og løsninger som utvikles i Telemark, bør helst inngå i et mønster som følges på landsbasis, skriver Dag Solhjell i dette uttømmende referatet, hvor de fleste debattdeltakernes innledninger er gjengitt.

Kritikersalong: Se musikken!

Kritikerlaget 22. juni 2010 MusikkDebatt

Søndag 26. sept. 2010 kl. 13 – 15 i Den Norske Opera & Ballett, Formidlingssenteret. Kritikersalong om hva som gjør opera og ballett til god scenekunst.
Innledere: Operaregissør Stefan Herheim, operasjef og regissør Paul Curran, kritiker Mona Levin, koreograf Jo Strømgren. Ordstyrer: kritiker Torkil Baden

Kritikersalong om samtidsdans under Festspillene i Bergen

Kritikerlaget 11. juni 2010 DansReferater

«Hva er norsk samtidsdans?», spurte Norsk kritikerlag på det årlige debattmøte under Festspillene i Bergen 2010. Debatten trakk 30 tilhørere til Logen Bar og ble filmet av NRK da Frikars Hallgrim Hansegård deltok i panelet.

Slitas itu. Om kritiken som litterär genre

Kritikerlaget 10. juni 2010 LitteraturSeminarer

- Hur man än vänder sig förutsätter kritiken att man sliter itu sig själv. Ingen kritisk akt värd namnet kan lämna kritikern oförstörd. Det är en anspråksfull hållning, men jag har svårt att se hur man skulle kunna kompromissa, sa Anders Johansson (bildet) i sitt innlegg på Kritikerseminaret 2010 på Lillehammer 28. mai. Vi bringer her foredraget i sin helhet.

Generalsekretær Anne Merethe K. Prinos intervjuet av Kopinor

Mariann Enge 08. juni 2010

På nettsidene til Kopinor kan man nå lese intervju med ansatte ved de ulike organisasjonene som holder til i Forfatternes Hus, Rådhusgata 7 i Oslo, om huset de holder til i og om arbeidet de gjør. Blant dem er generalsekretær i Norsk kritikerlag, Anne Merethe K. Prinos.

Se artikkelen Litteraturen lever i stiftsskrivergården.

Imot romanen. Imot kritikken

Mariann Enge 07. juni 2010 LitteraturReferaterSeminarer

Forfatteren arbeider for språkets frihet, språkets muligheter, sa Tomas Espedal i sitt foredrag på Kritikerseminaret på Lillehammer, mens Mette Moestrup forklarte at hun med boken Jævnet med jorden ønsket å løsrive seg fra den type strukturer som kan visualiseres som bindingsverk, Martina Lowden fortalte at hun i arbeidet med unge litteraturinteresserte blir minnet om selve grunnlaget for sin egen skribentvirksomhet, og Anders Johansson hevdet at det å skrive kritikk forutsetter at man sliter seg selv i stykker.

Den andre litteraturkritikken

Mariann Enge 07. juni 2010 LitteraturReferaterSeminarer

Det kan ofte virke som om barnebokanmelderne hyller bøker som fremmer et kunstsyn de selv ikke føler seg helt hjemme i, hevdet Guri Fjeldberg i sitt innlegg på seminaret Den andre litteraturkritikken (som en tid hadde arbeidstittelen «Kva er ein god barnebokkritikk?») på Lillehammer 27. mai.

Seminaret under årets Sigrid Undset-dager var et samarbeid mellom Norsk kritikerlag og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). Etter Fjeldbergs foredrag var det paneldiskusjon med kritikerne Ulla Rhedin, Mette Hofsødegård og Anne Cathrine Straume, og forfatterne Rune Belsvik og Ole Robert Sunde, ledet av ordstyrer Geir Vestad.

420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009

Kritikerlaget 07. juni 2010 Litteratur

På seminaret Den andre kritikken på Lillehammer 27. mai, presenterte Guri Fjeldberg hovedfunnene fra sin undersøkelse av barnebokkritikken i 2009. Vi bringer her en oppsummering av de viktigste punktene hun la frem.

Kvinnelighet i teatrets univers

IdaLou Larsen 04. juni 2010 Teater

IATC – International Association of Theatre Critics – møtes i år i Jerevan i Armenia fra 15. til 20. juni. Vi norske teaterkritikere er dessverre sørgelig lite aktive i internasjonal sammeheng, og er langt fra alltid representert på de årlige kongressene. Hovedtema for årets kongress er både aktuelt og spennende: «Redefining Femininity in Today’s Theatre». Innlederne kommer fra kulturer med svært ulikt kvinnesyn: Frankrike, India, Portugal, Latvia, Iran, Canada, USA, Hellas, Japan, Korea, Kina, Sverige og Ungarn, og debatten skal strekke seg over hele tre dager. Les detaljene i programmet her.

Nye stipendtildelinger

Kritikerlaget 03. juni 2010 Økonomi

Takket være midler fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) kunne Norsk kritikerlag sist vinter lyse ut to nye stipender for kritikere, ett arbeidsstipend à kr 150 000 og ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000.

De nye stipendene er en treårig prøveordning, og de første som mottar dem, er Martin Braathen og Jon Rognlien.